Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾC THƯƠNG QUANG TRUNG-NGUYỄN HUỆ

Nguyễn Hữu Quý
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 8:55 PM

 

 


Tiếc thay Nguyễn Huệ-Quang Trung
Thiên tài Đất Việt phục hưng nước nhà
Phương nam đánh bại Xiêm La
Bắc Hà dẹp giặc Đại Thanh một bầy
Cơ đồ Đại Việt từ đây
Bắc Nam một dải mai này cháu con
Định rằng thu lại nước non
Hai vùng Lưỡng Quảng về non nước nhà
Tiếc thay định mệnh oan gia
Quang Trung đoản mệnh nước nhà sang ngang
Một thời dân tộc lầm than
Pháp rồi Nhật Mỹ xâm lăng vẫy vùng
Tiếc thương Hoàng Đế Quang Trung
Người đi vận nước kiêu hùng giở dang
Mãi còn hiển hách vinh quang
Quang Trung-Nguyễn Huệ ngân vang đời đời!
03.4.2010
Nguyễn Hữu Quý