Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DỊCH MẤY BÀI THƠ TRONG THƯỢNG KINH KÍ SỰ

Lê Thế Cường
Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2010 7:30 AM
    
  Nước theo dòng chảy chảy mau.
  Người chưa đi đã nao nao nhớ nhà
  Đôi bờ, núi chạy về xa.
  Mái chèo khua nước, Giang Hà khói sương.
  Bên bờ cánh nhạn,tiễn đườn  
  Dưới sông cá lội như, dường theo đi.
  Cổ thụ đã nhuốm tà huy.
  Đỉnh Hương Sơn đã mờ vì bóng mây.
 
    Âm Hán Việt
  
   Thủy lưu hà thái cấp
   Hành nhân ý dục trì
   Quần sơn phân ngạn tẩu
  Nhất trạo phách yên phi
   Sa nhạn nhân như  tống
   Du ngư cấp dục truy
   Vân gian Hương lĩnh thụ
    Thái bán dĩ tà huy
 
  Và đây là bài thơ ở trg4 phần lời tựa :
             
                    Âm Hán Việt
 
   Thập niên ma nhất kiếm  
   Phong nhẫn chính quang mang
   Sát khí hoành ngưu đẩu
   Nghiêm uy động tuyết sương
   Nhập Tần kì bất khả
   Qui Hán diệc vị hoàng
   Hồ hải không phiêu đãng
   Tráng chí thành đại cuồng
(Một đời đại mộng, bồn chồn
Hóa thân kiếm ý Nhập hồn Thi Ca)
                          
   Dịch
                                                
   Mười năm mài một kiếm thôi
   Kiếm quang sắc bén phân đôi chính tà
   Kiếm khí - trùm khắp Tinh Hà
   Thần uy kiếm dựng- động tòa tuyết sương
    Nhập Tần- kiếm hiến Tần Vương!
   Qui Hán - e kiếm cùng đường, phận tôi!
   Phiêu thân- bạt kiếm một thời
   Hùng tâm hóa kiếm hát lời cuồng ca.