Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỚ RAU & NHẪN VÀNG

Nguyễn Thái Sơn
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 7:19 AM
 
Tạo hóa sinh muôn loài
đáng là cây cho làm cây
đáng là vàng cho làm vàng
đất cát
chỉ có thể là đất cát…
không thể khác
cùng một máy in
cùng một cuộn giấy
cùng một thứ mực in đen đỏ xanh vàng
người ta in
những tờ một triệu
những tờ năm trăm
năm chục
mười ngàn…
cùng một máy in
cùng một cuộn giấy
cùng một thứ mực
người ta có quyền định đoạt
mảnh giấy này mua được mớ rau
mảnh giấy kia sắm được nhẫn vàng !