Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

XIN CỨ HỎI NHÀ THƠ

Tăng Thế Phiệt
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 6:54 PM
 
 
Giữa trung tâm Sài Gòn
Đường Lý Tự Trọng song song Lê Thánh Tôn
Đúng không bạn?
Đi xa ngọn cờ rực rỡ bay trên nóc nhà Uỷ ban
Chừng nửa dặm
Chiếm hè phố ,
Dây thừng chia tạm đường biên
Bãi giữ xe
lặng lẽ nở hoa tiền.
Dân thành phố thường tới đó
Trao xe cho người chưa biết rõ
Cầm mẩu giấy không công chứng làm bằng
Tranh cãi đắt rẻ mấy ngàn đồng
Ký thác chiếc xe gần trăm triệu
Cất cẩn thận tờ giấy thường xé méo
Tây, Nhật không hiểu hợp đồng chi?
Xe cứ đến rồi đi
Chín chín phẩy chín phần ổn thỏa.
Đời thật lạ
Chuyện xứ tôi .
Có ông quan mặt sáng ngời
Giỏi nhất nghề cò đất
Tiền nhiều như lá mít
Căng thẳng xưng tôi, đồng chí
Vui vẻ ồn ã mày, tao
Đi karaôkê mê “đào”
Kênh kênh bệnh nhà quan
Bị cánh bảo kê dần một trận
Suýt nhừ xương bỏ mình
Về nhà xem “Càn Long Vi Hành”
Chợt hiểu
Sức mạnh vua cũng chỉ là quy ước
Huống gì ta…
Nhân ái thật thà
Hiếu khách trọng thị
Đến như quân Mỹ
Cũng tay bắt mặt mừng
Thản nhiên như chưa từng
Đánh nhau 30 năm
Một triệu người bỏ mạng.
Thích nói tiếng nước ngoài lõm bỏm
Dạy trẻ một tuổi học tiếng Anh
Thích xa xứ tìm “thiên đường”
Mới một đời bỏ quê hương
Đời kế quên luôn tiếng mẹ.
Từ  phương tây
Có kẻ lặn lội lên rừng cho tiền mời theo đạo
Từ phương bắc
Hàng rẻ trăm thứ bán như cho
Mần chi nhỉ?...
Xin cứ hỏi nhà thơ .