Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỌC TƯ MÃ THIÊN

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 27 tháng 3 năm 2010 6:12 AM
Saturday, March 27, 2010

Ngồi rồi đọc Tư Mã Thiên
Bóng ma Lữ Hậu hiện nguyên hình hài
Đàn bà dễ có mấy ai
Cái ác đã vượt ra ngoài thời gian
Một đời dục vọng tham lam
Thâm cung khuynh đảo ngai vàng tiếm ngôi
Nửa đời nửa chuột nửa dơi
Cũng gian dâm cũng CON người như ai
Còn đi tìm Phật ăn chay
Rồi móc mắt chặt chân tay phi tần
Rùng mình mộtThích phu nhân
Hai ngàn năm ấy vừa gần, vừa xa
Bóng chiều lẩn thẩn bước ra
Ai như Lữ Hậu bay qua mặt mình...
Loài người từ buổi lê minh
Lật trang thế thái nhân tình phơi ra
Một con quỷ cái Trung Hoa
Và bầy đệ tử hồn ma ban ngày
Những luồng tử khí vụt bay
Gấp trang Tư Mã thấm đầy máu tươi.

  Xuân 2009