Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÒNG MẸ!

Nguyến Hữu Quý
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 7:33 AM

Khi sinh ra đã có mẹ trên đời
Như thở khí trời rất đỗi tự nhiên
Và như thế, con thờ ơ chẳng biết
Mẹ vẫn âm thầm dìu bước con đi.
Nay đã lớn khôn, con mới nhận ra
Lòng mẹ bao la như đại dương bất tận
Nén lại đáy sâu sóng ngầm xô đời mẹ
Nâng thuyền con trên mặt nước hiền hòa.
Ngày chiến tranh, mẹ bao lần tiễn biệt
Các con ra đi biết có hẹn ngày về
Ngày chiến thắng đứa còn đứa mất
Mắt lệ nhòa, mẹ nén nỗi thương đau.
Nay mẹ lưng còng, mái đầu bạc trắng
Da nhăn nheo như in dấu thời gian
Chỉ có lòng mẹ như vẫn còn trẻ mãi
Lo cho con tựa thuở mới chào đời.
May mắn làm sao khi ở tuổi làm cha
Vẫn còn bên ta là mẹ sinh thành
Để báo đáp bao hy sinh đời mẹ
Không chăm mẹ già...ta sống để làm chi?
 
23.3.2010
Nguyến Hữu Quý