Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÀNH THANH BẦN

Bành Thanh Bần
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2010 7:38 AM

Trọc đầu càng mát
  Tặng con trai  
                                       
Bố cũng muốn con để tóc Chờm tai
Để cho con hãnh diện với đời
Và với mọi người rằng: Con có tóc
Nhưng nhớ câu các cụ xưa thường nhắc:
“Túm thằng có tóc, không ai túm kẻ  trọc đầu!”
Có tóc ích gì đâu?
Nên đầu con bố đè cạo Trọc!
ồ lạ quá ! khi đầu không còn Tóc
Trông con tôi lại cứng cỏi hơn nhiều
Và mỗi chiều về làn gió hiu hiu
Lại đến xoa cái đầu trọc của con tôi và hát
Câu các cụ xưa
“Trọc đầu càng mát”!
                *          *
                      *
Viết tặng con lời tiền nhân thuở trước
Giữa dòng đời đầy rẫy bon chen
Để tóc dài
Hay cứ để trọc
Tuỳ con...!

Ông và cháu
 
Lọt lòng cháu đã khác người
Tràng hoa quấn vòng quanh cổ
Mặt lớn, tai to, mắt đỏ
Miệng rộng đã tóp tép nhai...
Trẻ khóc khi mới chào đời
Cháu thì cứ im như thóc
Bà đỡ mắng: “Bố thằng nhóc
sau này khôn nhất trần đời!”
Bạn vui ,cháu cũng chẳng cười
Bạn ngã , cháu cứ bỏ mặc
Học mãi vẫn chưa biết đọc
Chỉ mải trèo cây, bẻ hoa
Chẳng được như con người ta
Đi giầy xỏ đúng  phải, trái
Đằng này toàn đi ngược lại
Mắng mãi có chừa được đâu!
Ông nhìn cháu chỉ lắc đầu
Đón về thầy giỏi tướng số
Thầy phán khi vừa thấy nó:
- “Thằng này sau sẽ làm to!”
 

Bất lực
 
Trên bảo
Thì dưới phải nghe
Trên muốn cứng
Dưới ô kê gật đầu!
Cao trào có giữ được đâu
Hừng hực chốc lát
Phờ râu.....thoái trào!
 - “ Chẳng lẽ chịu bất lực sao?”
Trên đã muốn
Dưới lẽ nào bất tuân!
Lại tìm đủ cách xoay,vần
Lần này vẫn xỉu
(Như lần trước thôi !)
 - “ Thế này thì ối giời ôi
Bao nhiêu công sức của Tôi: dã tràng”!

Tội này là của các quan
Đừng trách cấp dưới mà oan ...Thằng Cò!
 Đầu Xuân Kỷ Sửu 2009