Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TUỔI 20

Diệu Hường
Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2010 9:35 AM

TNc: Chi Diệu Hường là một dịch giả văn học đang làm việc tại Thụy Điển. Tại Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam vừa rồi tôi có gặp chị, chị đọc cho tôi bài thơ tặng con gái chị tuổi 20. Bài thơ ngắn mà rộng dài tấm lòng người mẹ, câu chữ chân thành của những người con Việt xa quê. Tôi xin phép chị Diệu Hường cho bài thơ lên trang nhà...


TUỔI 20
   Cho con gái Cho con gái Beatrice
 

Tạo ra tuổi 20 là một kỳ tích tuyệt vời
Có khác nào sản sinh ra một Nobel văn học?
Mẹ đã hoài thai con bằng dân ca nước Việt
Và ấp iu dưới biển trời Ban Tích xanh mơ.
Mẹ tặng con tuổi 20 của mẹ
Và tặng thêm ngần ấy năm biền biệt quê nhà
Nào, hãy chắp đôi cánh thần tiên tuổi trẻ
Và bay lên, bay cao, bay xa...
 
AGE OF TWENTY
 
To give birth to a twenty years old girl is a wonder
Like to give birth to Nobel literature prize
Mother was expecting you by Viet songs
And protected you by blue Baltic sea
I gave you my age of twenty
Such many years away from native land
Just put the magic wings of youth
And fly up, fly high and fly far