Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯƠNG TIẾC HỮU LOAN

Trần Ngọc Chùy
Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2010 5:55 PM
 
 
Khiêm tốn nhận mình CÂY GỖ VUÔNG
Mặc cho thế cuộc đẽo không tròn
NHÂN VĂN một thuở Hoa còn tím
Chống Pháp mười năm Chí chẳng sờn!
Danh lợi : qua tai cơn gió thoảng
Văn chương nhỏ máu tấm lòng son
Ngàn năm TIẾT THÁO thi nhân Việt
Thanh Hóa vẫn còn một HỮU LOAN!
 
 Xuân 2010
Trần Ngọc Chùy