Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIỄN BIỆT NHÀ VĂN LÝ BIÊN CƯƠNG

Dương Hướng
Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 10:50 AM
Dương Hướng 
Tiễn biệt nhà văn Lý Biên Cương
 
Lý Biên Cương ơi người tôi yêu mến
Biết gửi về đâu
cạn chén rượu sầu
Quả trong lòng tay đang mùa chin đỏ
Tím nẻo trời vô tích ai qua
 
Chốn Biên Cương nay Giã Quỳ vàng rực
Ngon đèn đông bắc biển  sáng cô đơn
Để đêm ấy vùng than ai thức
Để bây giờ ta lại nói về nhau
 
Để bây giờ trăng khuyết, người đau
Hỡi que diêm liều mình thắp sáng
Viết thành câu
chuyện ngắn về con đường dài
Nỗi niềm này ai tỏ cùng ai
Anh ra đi cả một trời Thu Cảm

Người xa vời người có xót xa
Cho quả chát giữa hai bờ
xôi mật
Sáu chín mùa xuân đau đáu nỗi niềm
Hỡi người đàn bà ngang qua đời tôi
Như sóng xô
mười hai cửa bể
 Vọng trời đêm
giai điệu thị thành
Nay dội về sáng rực đời anh
 
(ghi chú: Những chữ đậm là tên các tác phẩm của Lý Biên Cương)