Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM TÁC VỀ “SỢI XÍCH” CỦA LÊ KIỀU NHƯ

Tú Khẩu
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010 1:45 PM
Tú Khẩu
Em say sưa viết "Sợi xích"
Cứ tưởng rằng mọi người... thích
Nên vội hối hả trình làng
Giới thiệu sách mình... có ích
                                        HÍCH!
Người ta bảo sách em Sex
Tình dục trụi trần thô kệch
Cả làng đua nhau tẩy chay
Em tôi lếch tha lếch thếch
                                     PHỆCH!
Riêng tôi lại thấy thương em
Làm ca sĩ ít người xem
Chỉ khi phô trương thân thể
Phất phơ gió mới động rèm
                                     KÈM!
Thế là em lấy làm đà
Viết luôn tình dục đưa ra
Để cầu cái danh chưa có
Kiều Như nổi tiếng gần xa,
                                    KHÀ!
Thôi, mặc cho người ta chửi
Cũng chẳng cần buồn hay tủi
Danh em nay đã nổi rồi
Ắt sẽ có ngày được lợi
                                    ĐỢI!
Thời gian như nước qua cầu
Chẳng ai bực được lâu đâu
Em sẽ như sao lóe sáng
Biết đâu sang cả trời Âu
                                   BÂU???
Phải cảm ơn nhà xuất bản
Biên tập thật là thông thoáng
Đã cho sách em ra đời
Chữ  “duyệt” tươi mầu lấp loáng
      CHOÁNG!!!