Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BIỆN CHỨNG VÀ LỊCH SỬ

Đoàn Ngọc Thành
Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010 9:21 PM
 
Muốn im lặng nhưng không thể nào im lặng
Muốn kìm lòng nhưng dạ lại nổi xung
Nỗi tức giận như chực muốn nổ tung
Nước mắt chực trào và hờn căm chực dâng tận cổ
Ta vốn sống không bằng lòng căm hận
Không thù hằn không gây sự cùng ai
Nhưng Tổ quốc không có hai, Quê hương cũng chỉ một
Bất kỳ kẻ nào xâm phạm hay bán đất này dù nửa tấc
Ta nguyện chặt đầu lột da uống máu mới thỏa căm hờn
Đồng bào ơi, hỏi ai người đồng chí
Hãy đồng lòng giữ vững dải non sông
Hãy nhắc nhau chúng ta con cháu Lạc Hồng
Khi giặc đến nhà đàn bà còn giữ cõi
Thời Hùng Vương trẻ con từng nhổ tre đánh giặc
Dân binh thời Trần từng khắc “Sát Thát” lên tay
Lòng yêu nước cần hâm nóng từng ngày
Đừng để xe hơi, nhà lầu, tài khoản nhà băng hóa thân thành trâu ngựa