Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM TÁC VỀ “TRĂNG NGHẸN”

Nguyễn Minh Tâm
Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010 6:02 PM
 
Nghe tin bài thơ “Trăng nghẹn” của tác giả Hoài Tường Phong đạt giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng  sông Cửu Long bị “truất” giải vì một lý do nào đấy? Luật sư xin có mấy câu gọi là để chia buồn với tác giả vậy.
Trời đêm có lúc mưa rơi
Cho nên trăng nghẹn, thế thôi, có gì…
Một bài thơ có là chi
Đọc lên thỏa nỗi vân vi ấy mà…
Cơ chi rút giải người ta
Nghĩ thương tác giả… vậy là… nghẹn luôn!
“Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay”
Tường Phong anh hỡi, có hay
Tên anh.. Gió đụng phải ngay… bức Tường!