Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Độc quyền là độc quyền ơi !

Nguyễn Nhật Tân
Thứ ba ngày 3 tháng 2 năm 2015 10:08 PM


Độc quyền là độc quyền ơi?

Vì mày ngành Điện suốt đời vênh vang

Kinh doanh độc quyền; mơ màng?

Luôn đòi tăng giá, sài sang hơn người

Xin tiền tỷ thưởng thì cười

Giải trình có lãi kịp thời động viên(*)

Khi nào cảm thấy thiếu tiền

Giả vờ “điên nặng” độc quyền giá tăng

Còn độc quyền – Còn nhung nhăng

Cái gương tày liếp ngành “Xăng và Dầu”

Quản lý nhà nước ở đâu???

Tại sao ngành Điện quá lâu độc quyền?

Hay là chúng mua cấp trên?

Làm ngơ cho chúng độc quyền chung chi

Lãnh đạo phải nghĩ lại đi?

Vì người lao động hay vì cá nhân?

Nông thôn mất điện cả tuần

Đồng ruộng khô cạn Nông dân mệt phờ

Ngành điện họ vẫn thờ ơ

Chắc là họ cứ phải chờ giá tăng

Còn độc quyền còn nhung nhăng

Điển hình thằng Điện, thằng Xăng thằng Dầu

Quản lý nhà nước ở đâu???

Hay là chúng đã “nộp mầu” thường xuyên?

Bỏ ngay cái thói độc quyền

Các ngành sẽ hết làm phiền Nhân dân

Đại hội các cấp đến gần

Độc quyền ứng cử/đề cử, thì Dân đừng bầu.

Hà Nội 28/6/2010

Nguyễn Nhật Tân

.........................................................................

(*) Ngành điện đã từng xin 1000tỷ để thưởng cho CBCNV với lý do làm ăn có lãi nhưng không được Thủ tướng duyệt