Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kính thưa Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Lê Duy Phương
Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013 6:00 AM

Cả ngày hôm nay cứ mở hết trang mạng này đến trang mạng khác mà vừa đọc vừa dừng lại lau nước mắt kính trọng và tiếc thương Đại tướng  vô cùng.
 Càng vô cùng xúc động đến trào nước mắt khi nghe thông báo của ban chấp hành trung ương...về  việc Đại Tướng qua đời với nghi thức QUỐC TANG,rồi nghe danh sách ban lễ tang,một ban tang lễ mà lần Bác Hồ mất cũng ban tang lễ với thanh phần như vậy. Chỉ hai chi tiết ấy cũng làm cho tôi vừa xúc động vừa thỏa mạn trong lòng,vợ con tôi, bạn bè tôi cũng suy nghĩ như vậy.
 Đại Tướng ơi, lại càng xúc động khi biết tin theo nguyễn vọng của Đại Tướng và gia đình là Đại Tướng được về quê an nghỉ, chao ôi,người dân Quảng Bình sướng lắm,đươc thay mặt nhân dân, quân đội cả nước chăm sóc phần mộ Đại Tướng.
 Còn nữa, tang lễ của Đại Tướng được đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, nhân đân cả nước tuy không được ra Hà Nội, vào Quảng Binh nhưng cũng được cùng mọi người đến viếng và đi về quê với Đại Tướng
  Xin Đại Tướng nhận ở tôi ba lạy Kinh trọng, yêu quý và noi gương.
 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam,quân dội Việt Nam
                                                      Lê Duy Phương