Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bầu ơi

Đồng Thị Chúc
Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 3:33 PM

Đồng Thị Chúc                                                    
                                          

Viết tặng những người có tấm lòng thơm thảo                                                      
 Mang tình thương rải muôn nơi                                         
 Liệu tình thương đến những người mình thương ?                                         
Thôi đừng nghĩ vẩn nghĩ vương                                          
Nắng chiều đã nhạt, con đường còn xa,                                          
Về đi về lại riêng ta                                         
 Mà chăm chút, mà xót xa phận mình                                           
Hãy coi tình đã vẹn tình                                         
Thương sao hết kiếp phù sinh trên đời .                                          
Về thôi trở gót về thôi                                          
Gập ghềnh đã trải, dốc đồi đã leo                                          
Đò qua sông đã gác chèo                                          
Bóng đêm đang xuống, ánh chiều tắt ngang                                           
Hãy nhìn sang , hãy nhìn sang                                          
Không gian quạnh vắng, song hàng những ai…?                                           
Biết lời khuyên chẳng lọt tai                                         
Thôi, “Bầu” chân cứng* dặm dài mà đi !                                                            
18- 01-2013
 Đồng Thị Chúc