Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hoàng Minh Tâm

Hoàng Minh Tâm
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 3:33 PM

NIỀM TIN

Niềm tin ấp ủ trái tim tôi :
Gấm vóc giang sơn một giải rồi
Xương máu anh linh khôn xiết kể !
Huy hoàng dân tộc rõ mười mươi .
Đồng lòng chỉnh đốn từ trên dưới,
Sửa chữa sai lầm chớ nể ai .
Vượt khó, toàn cầu cùng cảnh ngộ .
Niềm tin tươi sáng chẳng hề phai .

                   Hà nội, 12 - 7 - 2013

DÀNH LẠI HOÀNG SA
                           
Hoàng sa quần đảo chốn biên cương,
Tổ quốc yêu thương xót đoạn trường !
Bạn lớn nhưng lòng còn nhỏ hẹp,
Bá quyền chiếm đoạt, bạn cố tham !
Dân ta quyết đấu không hề nản,
Luật biển rõ ràng, nắm kỷ cương,
Quyền mình dành lại đảo quê hương

   Hà nội, 12 – 2012 -
                                        

   TRỤ TAM QUAN ĐÌNH XÃ TÔI *


Ngày trước làng tôi đẹp cảnh chùa,
Và đình ngày hội lọng chiêng cờ…
Dân làng tâm đức thờ tôn kính !
Bóng cả cây cao thú trẻ già .
Bổng chống giặc về, cần phá hủy
“Vô tâm” phá hết cả nơi  thờ .
Tam quan chỉ còn chơ vơ cột .
Nay thấy nao nao thiếu cảnh chùa !

       Hà nội, 12 – 2012
  
* Xã Hưng xá, huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ an
                                    

 

 Tăng bác MAI HỒNG NIÊN
                       
Bác Niên Nghệ Tĩnh lắm thơ hay,
Bay bổng hồn thơ cả tối ngày,
Nhiệt huyết nam nhi còn trẻ mãi,
Càng vào thất thập bút càng say .
Thơ châm sâu sắc là không dễ,
                    Nét nhạc trong thơ vẫn chứa đầy
                    Bác Niên đã thành người viễn xứ,
Vẫn chất đồ Nghệ, thế mà hay .
                      
                            Hà nội,6 - 2013                                            

         
            

               THANG MÁY

Xuống xuống lên lên chẳng phải trèo .
Dâng cao tụt thấp chẳng tiếng kêu .
Gương trong đèn sáng buồng êm gió .
Hồn cứ lâng lâng tưởng lộn lèo .
Xin mó nhẹ tay sờ nút điện .
Ra vào lên xuống cứ vèo  veo .
Trẻ già không ngại dù lên xuống .
Khỏe gối êm chân đỡ phải trèo !
             Hà nôi, 26 - 7 - 2013
 

  CHIỀU ĐỊNH CÔNG

Quán chiều lác đác phố bên sông .
Tan trường lũ trẻ toả như ong .
Cụ bà, cụ ông năng đi bộ .
Sông Lừ lặng lẹ chảy như không .

Nhạc chiều loa phường xa võng lại .
Đàn chim về tổ dưới trời trong .
Tiếng ai tụng kinh ngồi gõ mõ .
Hoàng hôn chiều xuống nhẹ vơi lòng .

                                   4 – 2013

NHỚ BẠN

Ngồi buồn tưởng nhớ bạn Xuân Dương .
Thuở nhỏ đèn sách một mái trường,
Cha già hai bên thân hiết cả,
Bạn đi , bao kỷ niệm thân thương!

Em trai của bạn : tướng Văn Cương,
Toả sáng đăng đàn khắp chính trường .

Bạn về chín suối linh thiêng mãi .
Nhớ nhiều tôi viếng bạn nén hương !

                     Hà nội, 3 / 2012

 Nhớ ông Văn Hiệp
 

Danh hài Văn Hiệp đã đi xa !
Nỗi nhớ khôn nguôi khắp mọi nhà !
Dốc lòng hết sức vì nghệ thuật .
Vai diễn để đời “ Trưởng thôn ta ”
“Cơm nhà, việc tổng, tù và vác” .
Bình dị, tài hoa, sống thật thà .
Cống hiến, quang vinh người nghệ sĩ .
Muôn lòng ngưỡng mộ “Viếng ngàn hoa !”
                                   Hoàng minh Tâm
                                       15-04-2013