Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đôi điều với nhà văn Nguyễn Hiếu

Vương Quang
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 2:59 PM

Bắc bộ đang có bão,
Tôi đang ngồi café vói thơ sĩ TMH,
- Này, này ông có biết tay NV NH ?
- Có phải cái tay đầu hói chứ gì ?
- Ngày xưa hồi trẻ nó đẹp giai lắm đấy nghe
- “ Hắn “ là con nhà cách mạng nòi thứ thiệt đấy ông ạ ,
- Nghe đồn 07 lần xét duyệt mà tay chơi vẫn không được vào Đ,
- Vì hắn mang tâm hồn nghệ sĩ nhân dân
- …
- Nhà văn Nguyễn Hiếu vào những năm 89 – 90 của thế kỷ trước đã cho ra đời một vài tác phẩm văn chương có tính chất tiên đoán , ông đã đi trước thời đại mấy chục năm và đã tiên đoán tương đối đúng, truyện ngắn CHUYỆN QUAN TRỌNG CỦA BÀ CẢ - viết về bà cả Đào xin ra Đ, tiểu thuyết CHÂN TRỜI VỠ ĐÔI – giống như truyện Đoàn Văn Vươn bây giờ, về thơ thì có bài thơ NHÂN DÂN , bây giờ không ít nhà thơ tên tuổi được nhiều giải thưởng nọ kia có những bài thơ cũng mang tiêu đề NHÂN DÂN, với những ý tưởng na ná như thơ của NV NH ngày xưa, nhưng người ta vẫn nhớ NHÂN DÂN của Nguyễn Hiếu
- Này này không hiểu tay này viết bài thơ NHÂN DÂN và mấy tác phẩm  “dở hơi “ kia trong hoàn cảnh nào nhỉ?
- Ông “ tương “ một bài lên trannhuong.com mà hỏi hắn xem sao
                                                                
Saigon mùa mưa 2013