Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hoan hô Dì Tiến!

Hồ Thơm
Thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 9:21 PM

 Hồ Thơm 

 
Dì Tiến, đương kim bộ trưởng Bộ Thuốc vừa qua phát biểu vừa… wuyết liệt vừa hay chưa từng có hè:

“… trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật. ”
Hay hè , hay hung, hay hỉ…!!!


Nghĩ rằng, hay thì có hay nhưng nếu không quất cho Dì Tiến mấy roi mây cho quắn đít teo chim, lỡ mai đây các bác có tên sau đây học tập và làm theo tấm gương rồi phát biểu wuyết liệt như vậy thì bố con thằng nào chịu cho thấu:
- Bác Thăng Bộ Công : “ Với tai nạn giao thông, trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của ổ gà thì xử ổ gà; lỗi do tài xế, xử người tài xế; lỗi do chiếc xe xử lý chiếc xe; lỗi do … trụ điện thì xử ný trụ điện.”

- Bác Luận Bộ Học : “Với tiêu cực trong thi cử, ký bậy các thông tư nghị định vớ vẩn, trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của thí sinh thì xử thí sinh; lỗi do phao, tài liệu xử phao tài liệu; lỗi do giám thị xử lý giám thị; lỗi do …ký bậy thì xử ný chữ ký.”

- Bác Quang Bộ Hình : “ Với tiêu cực trong ngành CA, trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của CA thì xử CA; lỗi do bàn tay nhận chung chi thì xử bàn tay; lỗi do súng ống cướp cò, xử lý súng; lỗi do … thì xử ný …”

Vân vân…
Lại nữa, Dì Tiến lãnh đạo bên bộ tiêm chích, thuốc thang, chuyện làm nỏ hết răng lại hồ hởi phấn khởi hăng hái lấn sân đi dự khánh thành công trình gì đó thuộc bộ TBXH để mần cái chi hè ??? Hay Dì nghĩ : “ Đồng chí nào chết trước thì lo trước, đồng chí nào chết sau thì lo sau ??? Nếu thế thì Dì Tiến quả có cái đầu công bằng ( nhưng không bác ái).

Rồi nữa, “ Bộ trưởng bộ Y tế, hãy từ chức!” ( Trên Phây Bút ). Từ là từ thế nào ? Nước Nam ta từ khi có đảng có thấy ai từ chức bao giờ không??? Từ chức hết thì lấy ai làm việc ??? Dì Tiến theo các cụ từ khi chim mới mọc lông , bây giờ chim lại sạch lông như ngày nào, đã ngót năm mươi năm , Dì không xin, không chạy chức Thượng thư thì từ chức cái chi???
Nói túm lại, … hoan hô Dì Tiến!

Theo blog HaHien,