Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cảm nghĩ về cô Thoan

Phạm Mạn
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 9:02 PM

  Tưởng rằng lịch sử đã sang trang
cuộc sống văn chương sẽ rõ ràng.
Những chuyện “tầm phào” thôi tái diễn;
bởi vì tâm thức rộng thênh thang!
                            &
Những vụ “đùa” đau suốt cả đời:
“Mưa sa…cờ đỏ” (1) - đập tơi bời(!)
Để rồi nay phải tôn vinh lại.
Đau xót, nạn nhân đã mãn đời!
                              &
Thương thay vụ việc của cô Thoan.
Luận án đầu đời - mới bước chân…
Đâu biết sự tình bao dữ dội:
nào đao, nào búa dội vào thân!
                               &
Đành rằng “chuyên chính” không thương tiếc,
có lúc cũng cần để tiến lên!
Không thể tràn lan như “Cải cách…”(2)
để sử muôn đời vọng tiếng rên!
                               &
Có gì tàn ác dã man hơn
muốn trị người nào thoắt trị luôn!
Đuổi việc! nghĩa là “cắt sổ gạo”!
Nghĩa là nguồn sống bị mất nguồn!
                                
                                &
Có Đảng trên cao, rọi mặt trời;
chỉ cho cấp dưới phải dừng thôi.
Điều hơn lẽ thiệt – phân cho rõ.
Theo Bác Hồ xưa đã dặn rồi.     
                               &
Chẳng gì to tát! - Chuyện học trò;
Ôn tồn nhắc nhỡ chỉn chu cho.
Phải đâu là chuyện Hoàng sa nọ
Náo động khắp nơi: la! hét! hò!...
30/  8  /  2013   Phạm Mạn
(1)  Thơ của Trần Dần (vụ Nhân văn-Giai phẩm)
(2) “Cải cách ruộng đất”