Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Muốn sống lại

Trịnh Kim Thuấn
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 8:58 PM

Muốn sống lại thời các Vua Hùng thuở trước .
Một chuyện tình Chữ Đồng Tử với Tiên Dung.
Chàng hoàng tử Lang  Liêu nghèo kiết xác.
Quý có tấm lòng ngay thảo, hiếu trung.

Muốn sống lại thời Phù Đổng Thiên Vương.
Phá giặc Ân chiến tích thật phi thường.
Bờ cõi yên,  tung vó ngựa về trời.
Đền thờ ấy, danh thơm  truyền  mãi nghìn đời.

Muốn sống lại thời Ngô Quyền năm ấy .
Sông Bạch Đằng nhuộm đỏ máu giặc với xác của Hoằng Thao.
Đêm nay ngồi thức lật từng trang sử .
Chuyện đời, tình người (1) trong dạ thật nao nao …

Lý Thường Kiệt há chẳng từng nói hay sao ?
Nam Quốc sơn hà Nam đế cư .
Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm.
Nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư.

Thành Cát Tư Hãn : Vó ngựa tung hoành khắp bốn phương .
Bản đồ trãi rộng đến Ba Tư .
Ba lần đến nước Nam ta đều ôm hận .
Bạch Đằng giang lại dậy sóng, huyết do hồng .

Muốn sống lại thời Bà Trưng, Bà Triệu.
Bậc quần thoa : đạp cá kình, cưỡi con sóng dữ .
Với Quang Trung hoàng bào sạm đen vì khói súng.
Sông Nhị lại bều những xác giặc Mãn Thanh.

Muốn sống lại sứ thần Giang Văn Minh (2) thuở nọ .
Ngang nhiên đối đáp với Vua nhà Minh .
“Đồng trụ chỉ kim đài dĩ lục .
Đằng giang tự cổ huyết do hồng “.

Lịch sử ấy ! Dân tộc ta là đấy !
Mà bây giờ luống nỗi những thê lương.
Tìm một vần thơ, một bài thơ về chí khí  ngoan cường.
Sao khó quá, chỉ thấy toàn là Nấc cục, Mùa phơi váy ….(3)

Ta nhớ lại :

Hiên ngang thay một Hưng Đạo kiên cường.
Cười đắc thắng bên bờ sông lịch sử >

02/8/2013    TRỊNH KIM THUẤN

(1)Tựa bài viết của nghệ sĩ Kim Chi (blog Bùi Văn Bồng)

(2)Giang Văn Minh (1573 – 1638). Vị sứ thần anh hùng (Nguyễn Chính Viễn Tran Nhuong.com 10/4/2013), làm quan thời nhà Lê Trung Hưng. Khi Giang Văn Minh đi sứ sang Tàu, đến Yên Kinh. Khi triều kiến Minh Tư Tông – Chu Do Kiển (vua Sùng Trinh), vua Minh ngạo mạn ra cho sứ bộ 1 vế đối như sau :”Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”, nghĩa là : cột đồng đến nay rêu đã xanh . Câu nầy hàm ý nhắc đến việc Mã Viện từng đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, sau đó cho chôn một cột đồng với lời nguyền “ Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt” tức là cột đồng nầy gãy thì nước Việt bị diệt vong. Trước sự ngạo mạn đó, Giang Văn Minh đã hiên ngang đối lại : “Đằng giang tự cổ, huyết do hồng” nghĩa là sông Bạch Đằng từ xưa máu nhuộm hồng còn đó ….Vua Minh đùng đùng nổi giận, quên mất thể diện thiên triều, bất chấp luật lệ bang giao đã trả thù bằng cách ra lệnh trám đường vào miệng, mắt của ông, rồi cho người mổ bụng xem : “bọn sứ thần An Nam to gan, lớn mật đến đâu” . . . . . . .   (Tran Nhuong. Com 10/4/2013)

      (3) Tên của 2 bài thơ đoạt giải thưởng Facebook...