Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chút lòng riêng khi đọc thơ bạn

Nguyễn Văn Gia
Thứ bẩy ngày 8 tháng 6 năm 2013 3:21 PM
  Gởi Trần Huyền Thoại


Người ở trời Tây buồn đứt ruột
Ta dù cố quận cũng vậy thôi
Hai nửa địa cầu đều đất trích
Không khóc không cười mà lệ rơi


Người ở phương xa thân nổi trôi
Lúc buồn còn có rượu mềm môi
Ta chỉ thương mình nơi cố thổ
Ngâm câu xuất xử mà lòng đau


Người từ muôn trùng nhớ quê hương
Bờ tre , bụi chuối , quán bên đường
Ta qua đã mấy mùa dâu bể
Chắc gì không nhớ một cố hương  


Sống như thế nào là phải đạo
Chẳng lẽ theo gió mà trở chiều
Đâu còn thiết nữa khôn hay dại
Đành lòng say , tỉnh với chiêm bao


Người ngâm chi khúc kim bằng hữu
Thiên hạ giờ đây đã khác rồi
Đừng mong nói được điều không thể
Chẳng trách làm chi chuyện thế thời .

Nguyễn Văn Gia