Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lẳng lặng mà nghe

Bùi Văn Bồng
Thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2013 5:39 AM

Lẳng lặng mà nghe tiếng dân oan
Oan từ góc đảo lên non ngàn
Oan trẻ, oan già, oan khắp chốn
Hết kêu tòa án, gọi công an

Nông dân hăng hái theo cách mạng
Cờ đỏ tung bay giữa luống cày
Hớn hở từ đây ta có Đảng
Ngờ đâu bỗng chốc bị trắng tay

Chúng cướp, chúng thu hồi, cưỡng chế
Chính quyền móc nối lũ gian tham
Đại gia con khỉ, quân ăn cướp
“Vì nước vì dân” đến phát nhàm

Có người kêu oan ba chục năm
Từ cô gái trẻ đến da nhăn
Có người kêu oan liền tống ngục
Đất thì vẫn mất đời lặn tăm

Vênh váo quan tham cửa công quyền
Gặp dân quát nạt nổi xung thiên
Hết ăn của đút còn vơ vét
Mở cái miệng ra chỉ thấy TIỀN

Lăng lặng mà nghe lời huấn thị
Nào là đạo đức với công minh
Hô vang dân chủ, gào chân lý
Vô cảm, vô tâm mất nghĩa tình

“Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”
Nhà nước vinh quang của công nông
Nay thấy hết rồi quân bội phản
Sáng mắt ra rồi – dạy mất công

Lẳng lặng mà nghe chuyện nước tôi
Lũ giặc ngoại xâm dẹp hết rồi
Nổi tiếng anh hùng trên thế giới
Mà nay vận nước vẫn nổi trôi

Lẳng lặng mà nghe kẻ nịnh Tàu
Chữ “Vàng” chữ “Tốt’ đặt trên đầu
Ôm hôn thắm thiết tay lắc lắc
“Ta cùng ý thức…hệ loài sâu”

Lẳng lặng mà nghe lẳng lặng nghe
Làng trên xóm dưới đủ câu vè
Sao mà kiếp vận đời đen bạc
Lý tưởng, niềm tin cứ tréo ngoe!

BVB