Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phan Cung Việt

Phan Cung Việt
Thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2013 8:32 PM
Phan Cung Việt

NGHẼN MẠNG…

Nghẽn mạng, xoay sang gõ chữ
Nghẽn tình biết gõ vào đâu ? …
Muốn hỏi đất trời câu đó
Các em thì đã qua cầu !

Sáng nóng sập mạng, 6.13GIÓ MÂY

Nhiều câu thơ hết mình
Trả lại bằng tù ngục
Nhiều bài thơ thấu tim
Đổi lại bằng nước mắt !

Sao người đời nông nổi
Bảo thơ là gió mây ?...

Bản Chán Phè, 6.13