Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ở đâu ?

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 8:49 PM

Ở đâu cũng một phận người
Lên voi xuống chó gặp thời thì nên
Thân mình nghĩa lớn ai quên
Đồng Nai đã trải, Ngũ Hành Sơn đã từng…

Ở đâu vung kiếm đi quyền
Ở đâu tạo lập nên miền kỳ quan
Ở đâu sức mạnh trào tuôn
Ở đâu gầy mòn, bị bó chân tay?

Vì ta sẩy miệng, chiu mày
Hay vì bao kẻ bài bây… tội đình!
Ở đâu xiểm nịnh tung hoành
Ở đâu phe nhóm giật mình, ra tay?

Ở đâu ta với dân cày
Ở đâu ta gặp ăn mày cùng vui
Ở đâu chạy ngược chạy xuôi
Lo người bão lũ, giúp đời thất cơ?

Ở đâu học được chữ ngờ
Đường xa chưa rõ đường tơ, lối mành
Buồn vui khi ở một mình:
- Ở đâu cũng một nhân tình thâm sâu…!

Sự đời dẫu ở chốn cao
Bao chuyện tầm phào… rồi cũng trôi sông
Chi bằng sống giữa lòng dân
Ai đi ai nhớ là tâm yên bình!

Ở đâu biết nhục biết vinh
Sống thật với mình thanh thản đời sau?
Ở đâu cũng có sông sâu
Trách mình chưa biết trước sau mà lường!

Ở đâu vung kiếm đi quyền
Ở đâu tạo lập nên miền kỳ quan
Ở đâu sức mạnh trào tuôn
Ở đâu gầy mòn, bị bó chân tay?

Làm trai đứng giữa trần ai
Biêt đâu đức biết đâu tài trọng nhau
Đường xa muôn dặm chiến hào
Trái tim ta vẫn máu đào đỏ tươi!

Ở đâu rồi cũng thế thôi
Chung qui cũng lẽ ở đời làm nhân
Làm dân phấn đấu lên quan
Hoàn dân rồi lại vào… quan: mỉm cười!

Ở đâu biết đạo là vui
Tài hèn sức mọn đua hoài nên chăng
Hỏi trời rồi lại hỏi trăng
Ở đâu
           ở đâu
                     biết sắt vàng mà mua