Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trại viết văn

Phạm Xuân Trường
Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013 7:19 PM


28 con người về trại viết Văn
Có 3 chuyên ngành Thơ Văn và Nhạc
Ông Nhà thơ đọc xong ôm mặt khóc
Còn bác Nhà văn té tát cả ông giời
Bố Nhạc sỹ cười tươi
Hoan hỷ phổ xong bài thơ ca ngợi Hà Nam Phủ Lý
Đời ngột ngạt vắt ngang hai thế kỷ
Thơ phòng lạnh gặp vận bí
Cơm của dân nuôi mà chưa viết được câu gì
"Trại súc vật"*
Của Je oc Jo mang đi tôi bèn mang ra đọc
Cuốn tiểu thuyết hơn 50 năm trước
Bây giờ phơi mặt ở Việt Nam
Thời Liên Bang Xô Viết chưa tan
Họ tịch thu ngâm vào bể a xít
Tôi ngu tín và bao người mù tịt
Bạc đầu nuối tiếc ăn năn.

    Trại viết Văn, Phủ Lý 23/5/2013
* Trại súc vật - cuốn tiểu thuyết vừa được NXB Hội Nhà Văn in