Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

cánh đồng ngô

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2013 5:15 PM

 

Những thân già vẫn ham sống thế kia ư
Gió thổi lắt lay phạc phờ râu tóc
Cánh tay lá úa vàng còn níu chặt
Dưới trời gay gắt xanh
Những bắp ngô già và cả bắp ngô non
Còn bắt đất phải nuôi đến bao giờ nữa
Đất vắt kiệt máu mình dâng sữa
Thân ruỗng rồi mà bắp vẫn tận thu
Đất mệt mỏi vì cầm tù giam hãm
Muốn thay đổi bằng đường cày nhát cuốc
Đào tận gốc cả rừng ngô tham lam nhu nhược
Để đất được tự do hít thở khí trời

  Trại viết Văn, Phủ Lý  tháng 5/2013


   PHẠM XUÂN TRƯỜNG