Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Dịu dàng

Đồng Thị Chúc
Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2013 6:04 AM

        
                   Dịu Dàng ơi , Dịu Dàng ơi !
                   Dịu Dàng chậm bước để tôi theo cùng
                   Dịu Dàng lên Bắc sang Đông
                  Tôi theo mỏi gối mà không muốn dừng
                   Vượt qua muôn núi ngàn trùng
                   Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh
                   Dịu Dàng ghé những mái gianh
                   Để thương những kiếp mong manh cõi người
                   Nhanh chân thế Dịu Dàng ơi
                   Bởi chưng tiếng trẻ khóc nơi khốn cùng
                   Sao đang nhanh bước lại dừng
                   Dịu Dàng đứng khóc một mình thế ư ?
                   Phải chăng thương chửa đến thì ?
                   Phải chăng tay trắng lấy gì để thương ?
                   Dẫu là qua mấy nẻo đường
                   Chắc đâu biết được tỏ tường nguyên do...
 
                   Giữa chiều đang đổ nắng to
                   Ánh chiều nào đã thương cho Dịu Dàng .
                                29-4-2013