Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đi dưới tán bàng Côn Đảo

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2013 9:47 PM


Hồ Bá Thâm

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Nghe lời xưa thủ thỉ xa xăm
Những tháng năm tù đày, tiết tháo
Hồn hóa xanh trong sắc biếc lá bàng!

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Đâu rồi “chuồng cọp” những ngày xưa
Nghe lời ai, lời ai gọi gió…
Mà thân quen như tự bao giờ!

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Bóng mát êm ru cấu hát tay người
Tiếng hát trong tim người tù yêu nước
Cứ diết da da diết một thời!

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Nghe chim ca gió lộng mây bay
Nghe sóng reo tung cờ giải phóng…
Nghe non tơ nắng đọng bồi hồi!

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Nghe tim mình rạo rực xuân tươi
Nghe hồn thiêng một vùng non nước
Nghe lá bàng reo hồn vía bao người!

Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Nghe gió cây gió biển thổi vào hồn
Hóaa nhạc hóa thơ hóa đời xanh biếc
Dẫu nhớ thôi đã thấy bồn chồn!

Trải qua bao bão giông
Thân bàng bám đất vẫn ung dung
Hạt lại gieo, lại gieo vào đất
Như bao người lớp lớp anh hùng!


Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Dẫn lần đầu chạm đất đải này đây
Mà thân thiết như trở về quê mẹ
Giữa bạt ngàn xanh biếc hồn cây!

Các chị các anh, các ba các má
Đã hóa hồn vào đảo nhớ linh thiêng
Ta nhẹ bước dưới tán bàng Côn Đảo
Bỗng thây tâm minh sáng trong hơn!

         29-4-2013