Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phan Cung Việt

Phan Cung Việt
Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2013 9:28 PM

 

BOM  VÀ  GIÓ

Những trận bom rung Thành Cổ
Ta ở mãi rồi quen
Nhưng đợt gió trở mùa lay cành nhỏ
Bỗng giật mình như sợ nỗi gì riêng …

Chùa Bắc, 4.2013


CON  RÙA

Ta là chú rùa không đội bia
Cũng không phải là rùa vàng rùa ngọc
Nhưng có mặt ở chùa sớm nhất
Và như là muộn nhất ra đi..

Không đội bia, nghĩa là chẳng có gì
Không khoa bảng khoa trường chức tước
Chỉ là chú rùa tựa như là đất
Nhưng cũng có triết – lý – rùa và những câu thơ…

Bản Phè, 5.201