Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đất này

Trần Trung
Thứ bẩy ngày 4 tháng 5 năm 2013 4:47 AM


Đất này là Đất-Của-Ta
Cùng rừng với biển...
Ông-Bà dựng xây.
Trời xanh
Xanh đến mê say
Như là Thơ-nhạc...
Đất này yêu thương
   ***
Đa Tình nên lắm tơ vương
Không quên Đạo-Lý: Vô-Thường, Vô-Vi
   ***
Hương đồng, cỏ nội
Xanh rì
Khát khao Tìm-Sống
Xá gì hy sinh
Thương Người-Thương Nước
Đinh ninh...
Giữ gìn Xuân-Của-Lòng-Mình
Muôn sau.
   ***
Tình mang Con-Sóng-Bạc-Đầu
Nghiêng Giời nối Đất...
Trước sau
Tận Hồn.
Hoàng hôn ở phía mưa tuôn
Lê-Minh thắp lửa
Vui-Buồn...
Lê-Minh.
   ***
Đất này ở phía Xa-Xanh
Đem Tình-Non-Nước ngọt lành
Hiến-Dâng.


                   HÀ NỘI 29/4/2013
                   (Ngày mai-30/4).