Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ xứ Đoài

Vũ Đình Phàm
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013 9:10 PM

NÚI BA VÌ

Ba đỉnh cưỡi mây, mây trắng trời
Với trăng vẫy gió ngắm trùng khơi
Thế tựa ngàn đời kinh thành vững
Tản Viên linh khí thuận thiên thời...


THÀNH SƠN TÂY

Phế tích cổng thành thành Sơn Tây
Vòm cây xanh phủ đầy hoang trống
Chợt thoáng mưa bóng mây
Giật mình tưởng cổng thành mở đóng...


...Cõi linh xưa âm âm đồng vọng
Trống dục cầm canh năm canh chầy
Loa truyền hịch tiên hiền lương đống
Điểm binh kiểm tướng thành Sơn Tây...


MỘC THẦN HỘ QUỐC

Rặng ruối Đường Lâm đứng thẳng hàng
Mộc thần hộ quốc dáng hiên ngang
Dẫu trải thăng trầm bao chính sự
Vẫn nguyên hào khí Bạch Đằng giang...

ĐỀN VÀ

Rừng lim già ngàn năm vẫn kể
Chuyện Vua Hùng kén rể Sơn tinh
Trong đền, kẻ hành hương hành lễ
Mải cầu danh lợi đến vô tình...

ĐÁ CHÔNG

Đá Chông trông xuống Đà giang
Ngước trông non Tản, bái sang Đền Hùng
Lao xao gió hát rừng thông
Chuông chiều tĩnh lặng, thinh không hạc ngàn...


Ô hay ! Tiên cảnh trần gian
Rượu chưa rót đã mang mang sơn hà
Mây lành non Tản la đà
Đá chông chênh đá, giang ngà ngà say...
                                      Ba Vì 1980


Kts. Vũ Đình Phàm
ĐT: 0988660339