Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Quốc long

Quốc Long
Thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013 9:10 PM


                              HỎI ?
                 Lấn rừng, lấn biển còn cướp đảo
                 Máu tham "NGƯỜI LẠ" chẳng ngừng tham
                 Làm sao giữ vẹn nguyên bờ cõi
                 Khí phách anh hùng VÂN VIỆT NAM ?
                              1-2013

 
                   CHIẾC BÌNH
 
                    Nghĩ mãi về giọt nước
                    Sinh ra vốn không màu
                    Đựng trong bình trong suốt
                    Nhìn tinh khiết thanh cao
                    Đựng trong bình tối màu
                    Thấy đen như tù ngục
                    Đựng trong bình xanh lục
                    Nước dịu hiền xanh lam
                    Đựng trong bình màu vàng
                    Nước kiêu sa diễm lệ...
                    Có phải vì như thế
                    Ai cũng thích chọn bình!

 
   
                NẾU
 
 
                        Nếu như không có sóng
                        Cát nào có được vuốt ve
                        Nếu không có con sông quê
                        Đâu hình bóng con đò đứng đợi
                        Nếu không có đồng nội
                        Tìm đâu dáng mẹ đi về
                        Nếu không có luỹ tre
                        Chim đâu có về làm tổ...?
 
                         Nếu không có trời xanh qua cửa sổ
                         Biết đâu
                         Lạc mất nhau rồi !