Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lương sơn bạc thời @

Lẩn Thẩn
Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013 10:11 PM

        
     Đầu xuân nhộn nhip Bái đình
     Tổng đầu lĩnh thử tài gánh nước

Này dạy đi, dạy đi, mau lên Bái đường nghe Tổng đầu lĩnh dạy dỗ
Làm éo gì mà nhặng lên thế,Này Võ Tòng, mày lên Bái đường trước thì cứ lên, tao còn đang dở mắt,hôm qua thằng Lỗ Trí Thâm vác về một tảng nai tơ cùng một vò Mao đài làm chúng ông thức khuya quá, bây giờ vẫn thèm ngủ.
Chỉ có thằng Lâm Xung là nghiêm chỉnh, nó là võ nhưng có văn, giữa bọn gấu như chúng minh mà ai cũng nể nó, ngay cả Tống đại ca cũng vậy.
Hôm nay đầu xuân, Tổng đầu lĩnh định dạy anh em bài gì thế ?
Tao biết làm sao được, thằng Trí đa tinh Ngô Dụng tinh khôn như con khỉ mà cũng éo đoán được nữa là.
Thôi , tán tào lao mãi, lên Bái đường xem Tổng đầu lĩnh ca bài gì dip đầu xuân.
Trên Bái đường đèn nến sáng trung, các ghế đã gần kín, mấy anh đầu lĩnh nổi tiêng đang khủng khỉnh bước vào thì bỗng có tiếng loa thật to :  nhiệt liệt chúc mừng Tổng đầu l..ĩnh….
Mọi người ngó lên chẳng thấy Tổng đầu lĩnh đâu, chỉ có môt anh đội nón tu-lờ che mất già nửa khuôn măt, đang quây đôi thùng gánh nước bước lên sảnh đường, lật nón ra thì đúng là Tổng đầu lĩnh.
Các đại lâu la và tiểu lâu la trong Bái đường lại reo hò một lúc nữa, chưa biết Tổng đầu lĩnh giở trò gì tiếp.
Tống Giang tôi xin chào chư huynh, chư đệ. Hôm nay đầu xuân Tông Giang tôi xin thưa với các chiến hữu một câu chuyện đến sự tồn vong của bang ta.Đầu tiên mời anh Võ Tòng, sức khỏe vô thiên, anh xuống dưới chân đồi gánh lên cho anh em một ít nước, đổ đầy cái thùng gỗ đặt sẵn ở đây, xong việc này ta bàn chuyện tiếp.
Võ Tòng huỳnh huỵch bước ra, vén áo dắt vào cạp quân, tháo chiếc đòn gánh và 2 cái móc, hai tay sách hai chiếc thùng phăm phăm đi xuống giêng dưới chân đồi.
Toàn thể Bái đường lúc đầu còn im lặng chờ đợi, sau một canh giờ không thấy Võ Tòng sách nước lên thì tiêng bàn tán khắp nơi ồn lên như ong vỡ tổ.
Lỗ Trí Thâm bực mình, cùng với mấy đại đầu lĩnh khác nổi xung, liền phăm phăm xuống giếng để xem xét nguyên do.
Lỗ Trí Thâm mặt đỏ phừng phừng, tay sách chiếc thùng gỗ dí vào mặt Tổng đầu lĩnh nói to : đồ xỏ lá, chiếc thùng này mà múc được nước à ? nom ngoài thì tưởng là ngon, nước vào thì chảy tóe loe tứ phía, thằng Võ Tòng cũng ngu, cố múc thật đầy, chạy thật nhanh nhưng đến nửa đường thì vẫn là thùng rông
Cả hội trường nhốn nháo trước hành vi vô lễ của Lỗ Trí Thâm và cũng nể Tổng đầu lĩnh vẫn tươi cười, không hề giận giữ.
Mời chư huynh chư đệ yên vị, Tống Giang tôi xin có mấy lời : chuyện để chú Võ Tòng có sức khỏe xung thiên, đi múc nước bằng cái thùng hỏng là ngu ý của  ban chỉ đạo cuộc học tập kỳ này.Chúng ta ghép lại với nhau, cũng như các thanh gỗ gép lại thành cái thùng, nom ngoài tưởng đep, nhưng các thanh đã vênh nhau, không khít như trước, nay thanh cong thanh vẹo thì múc sao được nước. Bác Lỗ Trí Thâm tuy nóng nẩy nhưng chỉ đúng việc không thành là cái thùng hỏng, thùng mà hỏng thì sức khỏe như Võ Tòng cũng vứt.
Tiểu lâu la khen Tổng đầu lĩnh thâm thúy, có học có khác, nghe đâu trước đây Tổng đầu lĩnh học ở xứ Các Cụ Cứ Phá (CCCP) đỗ bằng rất cao chỉ xứ đó mới có, tiếc rằng cái xứ đó bị phá nên không có ai đỗ cái bằng như vây nữa.
Trên Bái đường, Tổng đầu lĩnh giảng giải :  dân như là nước, còn ta như là cá.
Con cá sống vì có nước, không có nước là cá chết, nước không có cá thì nước vẫn là nước. Bang hội chúng ta ví như cái thùng gánh nước của Võ Tòng, Cái thùng thì ghép bằng nhiều mảnh gỗ, được cưa bào đúng chuẩn, ghép lại với nhau kín khít, đựng đầy nước không lọt giọt nào. Thời gian qua dầu giãi nắng mưa, có thanh vênh ,thanh co, thanh mục, nom bề ngoài cái thùng vẫn hào nhoáng như thuở ban đầu, lại ghép thêm nhiều thanh mới nhưng nước vào thì chảy tóe loe, sự tồn vong của bang ta là như vậy. Trước chỉ có 5000 thanh nhưng múc được cả nước, nay gần 3 triệu thanh thì nước lại chảy ồ ồ ra ngoài, trong thùng thì day sóng, thùng vỡ lúc nào cũng không hay.
Tổng đầu lĩnh mếu máo ca khúc bi ai nên Bái đường im phăng phắc, phân vân .
Trí đa tinh tiếp lời : Đầu xuân, các đại đầu lĩnh và tiểu đầu lĩnh đã được  Tổng đầu lĩnh  khai tâm, năm nay là năm con Rồng, chuyện cá nước như chuyện phù vân, rồng bay rồng lộn, chư vị họp mặt ở Bái đường lần thứ 4, vây các đầu lĩnh hãy về nơi nhiệm sở cùng với các lâu la, bàn kế sách và tự xem mình có cong veo mục ruỗng ở chỗ nào thì tự sửa., bắt đầu từ các đại đầu lĩnh trở xuống đến tiểu đầu lĩnh , rồi đến lâu la.
Buổi gặp mặt đầu xuân trên Bái đình kết thúc, mời chư vị hồi nha.
Rời khỏi Bái đường, Hắc toàn phong Lý Quỳ lẩm bẩm : nói dở như đồ táo bón, tự sửa thế éo nào được , thằng Lỗ Trí Thâm có cai được rượu không ? đã là con người thì sao thoát vòng tứ khoái. Lâm Xung  thêm ý : mới đầu chúng ta xả thân vì nước, nay đang xả nước vì thân , ngay mấy anh em thằng Tiểu Nhị chuyên nghề sông nước cũng đang bỏ nước, bỏ sông …
….các đầu lĩnh ra về lòng buồn thê thảm

                   (Kỳ tới : Bón dài hai ngắn chuyện ngàn xưa
                                 Đậy nắp quan, luận bàn thắng/bại  )

Lẩn Thẩn: 27 tháng Chạp – 7/2/2013