Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lương cán bộ VN gấp 11.340 lần lương cán bộ TQ

Phạm Ngọc
Thứ sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013 5:54 PM


(Chuyện vui)
 
 
Trong lúc kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, bộ máy hành chính quá cồng kềnh, thu nhập của người lao động còn nhiều bất cập. Một chuyên gia kinh tế từ Canada về nói:
- Vùng Columbia (thủ phủ là Vancuver - Canada) do một trung úy công an phụ trách, diện tích gấp 3 lần Việt Nam, GDP gấp 4 lần GDP nước ta, còn ở Việt Nam thì trung tá chỉ đứng đường (CSGT) và đuổi chợ, hay lương của người ký quyết định phong thiếu tướng lại chưa bằng lương của thiếu tướng trong lực lượng vũ trang, lạ thật.
- Thời gian vừa qua báo chí đã nêu: Một xã ở Thanh Hóa có gần 500 công bộc, một phòng ở một bộ nọ có 7 người, thì một trưởng phòng và sáu phó phòng… Hoặc 1/3 số công chức Nhà nước có hay không cũng được…Nhà nước và các địa phương có dám công khai chi tiêu công hàng năm cho người dân biết không?
Khi so sánh thu nhập của cán bộ Việt Nam với quốc gia láng giềng Trung Quốc ông có làm một phép tính đơn giản như sau:
- Chủ tịch một thành phố Việt Nam trực thuộc trung ương lương khoảng 13 triệu, chủ tịch tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc lương khoảng 27 triệu (quy ra VNĐ). Nhưng tỉnh Quảng Đông có 115 triệu dân, nên lương của chủ tịch tỉnh TQ chí ít cũng bằng lương của 63 chủ tịch các tỉnh Việt Nam và chủ tịch nước gộp lại, như vậy ít nhất lương của cán bộ Việt Nam cũng gấp 30 lần lương cán bộ TQ. Rồi GDP của Quảng Đông gấp 6 lần GDP của Việt Nam (63 tỉnh x 6 = 378 lần GDP của tỉnh VN), nên lương của cán bộ Việt Nam bằng:  378 x 30 = 11.340 lần lương của cán bộ Trung Quốc.
- Đến đây tôi mới vỡ lẽ ra, thằng cha Việt kiều tính khá giỏi, lương của cán bộ Việt Nam không thấp một tý nào…
 
Phạm Ngọc