Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Uống rượu một mình

Kha Tiệm Ly
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 6:26 PM

 

Lưu linh như ta uống rượu chẳng cần mồi,

Như thằng điên mặc thây thế sự,

Là thằng say, nên đâm ra tư lư.

Mà chuyện đời sao kể hết em ơi.

 

Vỗ bụng kinh luân, môn sinh lố nhố,

Bằng hữu le hoe mà đủ kín dòng sông.

Nhưng lúc sa cơ, có bao nhiêu Tử Lộ?

Gặp bão giông toàn chạm mặt Lý Thông!

 

Chẳng giận người ân tình đem rao bán,

Vì thói thường của mặt ngọc, môi hồng.

Mà cả giận lũ lừa thầy phản bạn,

Mang tấm thân bảy thước cũng như không!

 

Ai đã từng thức trong đêm tối,

Thì mới hay khó phân biệt trắng đen.

Khi bút mực đã nhạt màu sĩ khí,

Thì liệt oanh cũng hóa ươn hèn!