Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chính chủ

Huỳnh Văn Úc
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012 5:40 AM
Sống trong ngôi nhà chính chủ
Đi đôi giày chính chủ
Đeo chiếc đồng hồ chính chủ
Mặc bộ com lê chính chủ
Ngủ trên chiếc giường chính chủ
Với cô vợ chính chủ
Đẻ ra lũ con chính chủ
Quát mắng ôsin chính chủ
Đến công sở bằng ô tô chính chủ
Ngồi trên chiếc ghế chính chủ
Ôm cô thư ký chính chủ
Ra Ủy ban phường
Gặp thằng đầy tớ nhân dân chính chủ
Than ôi! Cái mặt của tôi cũng chính chủ
Nụ cười của tôi
Dẫu có là cười đểu
Cũng là nụ cười chính chủ
Khi tôi khóc dẫu có là khóc vờ
Nước mắt của tôi cũng là chính chủ
Chính chủ! Chính chủ!

Muôn năm chính chủ!