Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đầu tiên - huyền thoại

Nguyễn Thanh Tuyên
Thứ bẩy ngày 17 tháng 11 năm 2012 5:39 PM


 
Sân bay đầu tiên của loài người tại đỉnh Sóc Sơn
Nhà du hành vũ trụ đầu tiên là một đứa con ngoài giá thú
Thụ thai nhân tạo lần đầu nhờ dấu chân quá cỡ
Luyện gang thép đầu tiên … huyền thoại xứ sở đất này

Có ai hay, lần đầu tiên một trẻ tật nguyền
Thấy bóng xâm lăng không chịu nằm yên cam phận
Tre, vũ khí thô sơ lần đầu tiên xung trận
Yêu nước thương dân phang lũ giặc hung tàn

Lần đầu tiên có người không mê mị ngai vàng
Vào  hư vô nhẹ tênh như anh hùng liệt sĩ
Trao gửi lại giang sơn hùng vĩ
Chẳng tơ vương cái kim sợi chỉ mang theo

Không xa đâu, hậu duệ thoát đói nghèo
Lần đầu tiên một quốc gia sạch trơn tham nhũng
Tôi bái vọng lần đầu, cầu anh linh Thánh Gióng
Ngóng đỉnh Sóc Sơn lần đầu tiên hiển hiện áng mây hồng

N.T.T