Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mưa Nơi Xứ Q.

Văn Công Mỹ
Thứ bẩy ngày 17 tháng 11 năm 2012 6:59 PM

 
Mưa qua kẽ lá đầm đìa
Hồn tôi ướt nỗi chia lìa cố hương
Kể từ khi cạn hồ trường
Tôi lang thang đến lạc đường đó em

Giờ về Q. hứng mưa đêm
Tự nhiên bỗng thấy mình thèm vu vơ
Thèm mê em,thèm mê thơ
Thèm dầm mưa đến dại khờ kiếp sau

Đáng gì một chút chiêm bao
Khi trong chăn chiếu nhuốm sầu quê hương!

Văn Công Mỹ