Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Thạch Quỳ

Thạch Quỳ
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 5:05 PM

BÀI CA MỆT MỎI

Trên bàn anh có tờ giấy trắng
-Tờ giấy trắng bên hiệu photocoppy!

Trên bàn anh có chiếc bút bi
-Chiếc bút bi bên quầy tạp hóa!

Hoa doi ở Tây hồ Quảng bá
-Bên bãi bờ Phúc xá hoa doi!

Em ơi em, anh mệt mỏi rồi
Mệt mỏi không mệt mỏi hơn được nữa!

-Ở đền Gióng có voi và ngựa
Ở đền Hùng có ngựa và…Voi!


THƠ 5 CHỮ


Thế giới 10 tỷ người
Em ở đâu, em hỡi?
Có tôi hay không tôi
Tôi ở đâu, tôi hỡi?

Tôi cô đơn dưới đất
Chúa cô độc trên trời
Thiên đường càng cô độc
Mơ làm gì, Chúa ơi!

Tôi chấp nhận trống không
Cả khi tôi nói, viết
Chúa chấp nhận những gì?
Biết nghĩa là không biết!...

+
Không hoa huệ trong tranh
Mà bức tranh rất huệ
Ồ cái hoa loa kèn
Sao em màu nhiệm thế!

+
Cá thờn bơn nửa mình
Hẳn nửa mình là đủ!
Cái thằng tôi cả mình
Mà chông chênh một nửa…


ÔNG GIÀ NGHỄNH NGÃNG


Chạy đến ga cuối cùng, con tàu dừng lại
Ông già không xuống tàu
Quay về ga đầu tiên, con tàu dừng lại
Ông già không xuống tàu
Người lái tàu hỏi:Ông già về đâu?
Ông già hỏi:Con tàu về đâu?...
Ga cuối, ga đầu
Ga đầu, ga cuối
Ông già nói lảm nhảm
Người bán vé tàu cứ bán…
Chạy đến ga cuối cùng, con tàu quay lại
Chạy về ga đầu tiên quay lại con tàu
Người lái tàu không hỏi thêm gì nữa
Rằng ông già nghễnh ngãng
Đi đâu?
           Và
                Về đâu?...