Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chút niềm vui

Mặc Phương Tử
Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012 5:17 AM

 
Những vạt nắng
Đường chiều
Nghiêng bóng đổ
Gió mong manh
Ru hạt bụi tình xa
Vàng võ ngàn mây
Chân trời mọng đỏ
Cánh bướm chao viền sóng cỏ bờ hoa.
 
Từ những phía lầu cao
Trông cháy hừng hực lửa
Mảnh vỡ hồn đêm
Cười sặc men đời.Có kẻ vá hoài mối tình hôm bữa
Vẫn chưa hay điếu thuốc tàn môi !
 
Có chiếc xe con bóng lộn
Dừng lại bên lề lộ vẻ kiêu sa
Có kẻ qua đường
Ánh mắt
Sẫm màu sương gió
Nhìn đời đen đỏ
Nét tư duy buổi chợ phù hoa.
 
Những túi nilon
Lon bia dứt bỏ
Trong tụng rác đời
Chiều nay
Vẫn có kẻ đi tìm đến nó
Đổi chút niềm vui nhỏ trên tay.
 
       Saigon, thu 2012
 
MẶC PHƯƠNG TỬ