Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐIỂM DANH

Trần Ngọc Tuấn
Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2009 9:17 PM

Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư năm hai nghìn lẻ chín
Sao vắng nhiều thế này?
Đồng đội ơi! Ở đâu?
Sao không về chỉ có tiếng vang từ núi
Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Tiểu đoàn trưởng hô lên thấy mắt mình bỗng ướt
Quảng Trị, Thừa Thiên, Nha Trang, Đắc Lắc…
Dọc hai đầu tổ quốc khói hương bay
Toàn tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!
Thiếu thằng X thằng Y thằng Z…
Chúng nó nhắn tin: đang triển khai dự án
Cuốc đất Tây Nguyên thay lúc trước đào hầm
Máu một thời lửa đạn vẫn còn tươi
Cỏ hai mươi xanh mướt mồ liệt sĩ
Cỏ sẽ héo, cỏ ơi, thương cỏ quá!
Bùn đỏ Tây Nguyên giết cỏ chết hai lần
Cả tiểu đoàn tập hợp để điểm danh!!!