Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯỚC ĐO

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 2 tháng 5 năm 2009 6:01 AM

                           Kính tặng các đại biểu Quốc Hội   
Cõi đời này có biết bao tấm lòng vàng ;
cũng không ít những mưu mô hiểm độc
Nhưng ta tin ở cội nguồn dân tộc ;
tin ở quê hương ,tiên tổ linh thiêng…
Nén nhang thơm dâng cõi  xa xưa
                  xin tiền nhân chứng giám
Lòng con dân không dung thứ thói lọc lừa
Thời chiến tranh đã từng dốc sức
“ Thóc không thiếu một cân ,
                        quân không thiếu một người “ !
Nắm xương liệt sĩ còn bơ vơ lưu lạc phương trời
 Còn Tổ Quốc , đời vẫn còn đáng sống
Ai chẳng muốn sang giàu ,
Ai chẳng nuôi ước vọng  !
Nhưng Tổ quốc của toàn dân
                           đâu phải của riêng ai !
Đâu có thể bớt xén ngấm ngầm đem bán trao tay !
 Lòng dân đã cất lên tiếng nói
 Thay cho cả những nấm mồ liệt sĩ hiện bơ vơ
 Thay cho cả những mảnh đời bất hạnh ,
          Quá lứa lỡ thì , tuổi già cô quạnh   
 đổi  cuộc đời riêng lấy đất nước vẹn nguyên
 Chẳng lẽ không đáng nghe tiếng nói tự trăm miền
       đang kêu cứu Tây Nguyên trước khi quá muộn ?
 Thước đo tầm nhìn người cầm lái giữa sóng xô, giông cuốn
       báo mức giảm,tăng tin cậy trong lòng Dân  
 
  Phương Mai 1-5-2009