Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHỮNG NGƯỜI BIẾT CƯỜI

Ngọc Bái
Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2009 4:09 AM
Những người biết cười
 
Tặng trannhuong.com và lễ trao giải mười câu khúc khích
 
Như thể tấm kính chiếu yêu
Nụ cười đã ngấm bao nhiêu nỗi đời
Nỗi đau nhân thế cất lời
Sâu xa trong những nụ cười sâu xa
Cười thương nước mắt chảy ra
Những lời tâm phúc thiết tha tặng người
Và cười và cười và cười
Cười lên cho cả đất trời cảm thông
Dốc lòng gạn đục khơi trong
Mười câu khúc khích hẳn không cạn dòng