Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐÁP LỄ TRANNHUONG.COM

Trường Giang
Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2009 8:51 PM

Hôm nay được nhận giải “Dê” của trannhuong.com ;được gọi là “cụ” ;lại được gặp gỡ đông đảo bầu bạn gần xa …vui quá là vui ! Có thể nói ,mấy chục năm qua , nay mới tìm lại được không khí thực sự thân tình của làng văn chương với nhau . Cảm ơn nhà thơ-họa sĩ Trần Nhương rất nhiều !  Rượu màu rất êm ! Rượu Làng Vân rất bốc ! Vậy xin “đáp lễ” Trần Nhương rằng :
 
Trannhuong.com trao giải”Dê”,
được tôn lên “Cụ” ,sướng tê nửa …người !
Mân mê dí chuột vào chơi
Gặp bạn Làng Cười khúc khích gây… mê  
Giải “Dê” mấy cụ cùng bê
“Dê” là “Dê” thật , chẳng hề pha trâu
Tái chanh , tái thính …mời nhau
Đinh lăng , diếp cá kèm rau ngổ già
                   
Ghé tai Nhương , hỏi thật thà :
Cụ ông món ấy ,cụ bà món chi ?!
 
        Phương Mai chiều 8-4-2009