Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Ống Nhòm

Ống Nhòm
Thứ bẩy ngày 23 tháng 11 năm 2013 6:18 PM
 
( Vn,net:21/11/2013) -Thủ tướng đã cắt bao nhiêu ung nhọt tham nhũng

Đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) nhắc lại ý Thủ tướng khi ông tiếp xúc

với cử tri Hải Phòng: Thất thoát ở các Tập đoàn là ung nhọt, dù đau xót                                                    cũng phải cát bỏ, để hỏi Thủ tướng đã đề nghị hoặc trực tiếp cắt bỏ bao                                                          nhiêu ung nhọt tham nhũng…

  Thơ rằng: 

Rõ là hỏi xoáy, đá xoay

Vị đại biểu này gan thật là to !

Thủ tướng đâu trực tiếp lo

Ngài ra “Chỉ thị” xuống cho…”quân” làm!

Có đường, có lối đàng hoàng

Chỉ thị, Nghị quyết phải làm cho…“nghiêm”!...

Sao cho trúng ý cấp trên

Để trên yên trí khỏi phiền, khỏi lo…

“Ung nhọt” nó như…“lò xo”

Đụng vào chỗ ấy, nó “co” chỗ này!...

Những “việc cần phải làm ngay”

Rõ như ban ngày nào phải tìm đâu?!

Cả nước nhung nhúc loài “sâu”

Hằng ngày đục khoét từ đầu đến chân!...

Chỉ cần đi xuống hỏi dân

Dân chỉ rất…trúng, đâu cần hỏi ai…

Cấp trên toàn những người…“tài”

Đừng như Cụ Nguyễn…“chữ tai một vần”* !!!...

.

22/11/2013

------------------------------

* “Chữ tài liền với chữ tai một vần” (Nguyễn Du)


.

Kỷ luật…gãi ghẻ!?...


Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật (Vn.Expr…23/11/2013) – Tại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận về việc xem xét kỷ  luật một số tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có những cán bộ cấp cao.

  Thơ rằng:

 

Ôi trời, họ “kỷ luật” nhau

Cứ như “gãi ghẻ” chẳng đau chút nào!

“Gãi” rồi thấy sướng làm sao

Mấy ông có tội ông nào cũng…"phê"…

Cười ruồi lòng dạ hả hê

Thở phào nhẹ nhõm ra về…liên hoan!...

Trên đời sướng nhất các Quan

Thi nhau “ăn bẩn” có làm sao đâu?!...

Các Quan họ lại bênh nhau

Gọi là “kỷ luật” mấy câu…giả vờ!...


.

22-11-2013

DL