Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013 8:37 PM

Ba bộ đồng tình…(!?)

Ba bộ bắt tay, giá sữa vẫn rục rịch tăng…(Thị trường) - Thông tư số 30 của Bộ Y-tế ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá sẽ có hiệu lực 20/11. Tranh thủ những ngày cuối cùng trước khi Thông tư có hiệu lực, các đại lý, cửa hàng sữa trên thị trường Hà Nội đang chạy đua tăng giá.

Thơ rằng:
 

Mặc cho ba bộ đồng tình…

Giá do mình “nắm” thì mình…cứ tăng!?

Thông tư ư? Xin thưa rằng:…

Còn vài ngày nữa mới “phanh” kia mà!

He…he…hàng trong tay ta

Tha hồ cứ “úm ba la” mà…“mần”!...

Chờ khi “Quán triệt tinh thần”

Đợi giá “bình ổn” thì mình…vớ to!!!...

…………….

17-11-2013


 

Nhịn…“tè”!...

 

(Tin trên báo) -Trẻ mang bệnh vì toilet bẩn, Hà nội “dát vàng” nhà vệ sinh…

 

Đọc tin mà thấy…giật mình

Học sinh tp Hồ Chí Minh…nhịn “tè”!

Chỉ vì ruồi muỗi vo ve

Nhà tiêu hôi thối biết “tè” vào đâu?!

Trong khi… Hà Nội dẫn đầu

Tung hơn chục tỉ xây “Lầu Vệ sinh”

Thế giới cũng phải…rùng mình

Nghe Hà Nội có…“Vệ sinh dát vàng”?!!!...

…………….

17-11-2013

DL