Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tik Tăk

Hủ Tiếu
Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 9:51 PM

    Bộ trưởng GTVT đường bộ và đường thủy BaLan Slawomir Nowak bị buộc từ chức vì đeo chiếc đồng hồ 6.000 USD mà không đưa vào danh mục kê khai tài sản cá nhân.

    Đồng hồ là cái chi chi
    Sáu ngàn đô lẻ có gì mà to
    Bộ trưởng giao thông đắm đò
    Đi tìm cái tổ tò vò ở đâu ?
    Luật pháp nghiêm minh hàng đầu
    Kê khai tài sản thiếu khâu đồng hồ
    Cái ngài đeo tay loại prồ
    Nội các lưu luyến, ngaì chờ hưu non
    Nước tôi bé nhỏ cỏn con
    Quan chức gàu sụ còn bon* hơn nhiều
    Nghiêm chỉnh luật pháp ra chiêu
    Các quan mất chức hơi nhiều, tính sao ?
    Giơ cao, đánh khẽ , ồn ào
    Án treo là chính, đánh vào bị bông
    
    Em ơi, Ba lan,  
    Mùa tuyết tan, sương trắng, nắng tràn.

    *bon = bone tiếng Pháp = tốt

    18-11-2013 Hủ Tiếu