Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ngu

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 10:28 PM

   Theo VTV! ngày 14 - 12 -2013
 
Bẩy ngân hàng tranh nhau kho rác!
Ngu đến vầy các bác nghĩ chi?
Ngu từ khởi điểm ngu đi
Không xem không kiểm ngu gì quá ngu?
Nó bỏ chạy đến thu hàng hóa
Xe với người áp dọa đến kì
Tiền vàng nó vác nó đi
Kho cà phê có những gì ở trong?
Cùng nhau phá - lòng bòng rơm rác!
Ôi cảnh này tiền bạc mất toi!
Trăm tỉ hót lấy của ôi
Như người mua lũ vịt trời ngày xưa!
Gặp vố này đau chưa mấy bác
Tiền của dân bị lạc đi đâu
Dân xem mà thấy buồn sầu
Sao mà các bác ngu lâu thế này!!
      Nguyễn văn Diệp