Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Rụng cái răng

phạm mạn
Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 9:54 PM

Vui vẻ hôm nay chén thịt gà
Lung lay hơi mạnh bỗng rơi ra;
Cái này, cái thứ mười lăm rụng.
Tuổi ấy, tuổi gần tám chục qua!
Bùi-ngọt-cứng- dai- giòn… đã nếm;
tiếc-thương-mong-nhớ-xót… nay xa!
Bao năm gắn bó răng cùng lợi
Gìơ bỗng rời nhau, máu chảy ra !!!

20/10/2013